het samenpakken van lichaam en geest in de therapie

Op deze website heb ik de belangrijkste methoden beschreven die ik gebruik in de sessie. Andere methoden die ik zo nu en dan inzet zijn bijvoorbeeld: Familieopstellingen, Timeline-therapie en Hartcoherentie.

Wat ik ook inzet, steeds is de context: het samenpakken van lichaam en geest. Zo zie ik niets over het hoofd.
Ik ga eerst op zoek naar de werkelijke oorzaak van je klachten. Die oorzaak kan net zo goed in je darmen, schildklier als in je brein liggen. De oorzaak heeft de oplossing in zich.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben een directe link met elkaar. Denk maar eens aan 'het in je broek doen van angst' en 'de darmen zijn ons tweede brein'.
Lichamelijke klachten kunnen psychisch ongemak veroorzaken.
Veel stress kan zorgen voor lichamelijke klachten.

In de sessies wordt gewerkt aan de psychische kant. Er wordt niet veel gesproken maar gewerkt, zodat jij weer snel een helder zicht krijgt op de situatie, je problemen verdwijnen en je kunt ontspannen. Blijf je alsmaar over de problemen praten, dan is het net als meubilair verschuiven. Je wordt er moe van en het meubilair staat er nog steeds, alleen op een andere plek. Dat schiet niet op. De problemen moeten worden opgeruimd.

Lichamelijke klachten breng ik uitgebreid in kaart, zoals het verloop en de duur van de klachten. Ik heb een paar vragenlijsten die je thuis kunt invullen. Soms heb ik verder onderzoek nodig.
Naar aanleiding van de uitkomsten krijg je van mij te horen wat er aan de hand is, wat je psychische klachten daarmee te maken hebben en met een daarbij behorend advies.

Je hoeft het niet alleen te doen

Je hebt uiteindelijk aan jezelf toegegeven, dat je de problemen niet alleen kunt oplossen. Je hebt aan jezelf toegegeven, dat je niet meer weet hoe je eruit moet komen en je hulp nodig hebt. Dat is een hele stap, want veel mensen vinden het heel lastig om dit toe te geven. Neem nu de volgende stap en bel of mail me voor een afspraak.
Ik kijk er naar uit kennis met je te maken!

Wat kun je verwachten

Als je contact opneemt probeer ik je zo snel mogelijk in te plannen. Meestal is dat binnen een week. In de eerste sessie vertel jij over je situatie en waar je mee worstelt. Ik vertel vervolgens hoe een begeleidingstraject bij mij verloopt en zo worden we wat vetrouwd met elkaar.

Aan het eind van deze sessie kun je besluiten of je een volgende afspraak wilt. Maar daar mag je natuurlijk ook nog over nadenken. Een intake is twee gesprekken en daarin vertel je over je leven, de ontwikkeling van je klachten, etc. Hier en daar stel ik een vraag.

Aan het eind van de intake vraag ik je een doelstelling te formuleren. Wat wil je bereiken bij mij. Deze doelstelling komt samen met andere afspraken op een overeenkomst te staan die we beiden ondertekenen. Na de intake werken we samen in de sessies om jouw doel te bereiken.

Hoeveel sessies er nodig zijn hangt af van je hulpvraag, je doelstelling, de problematiek en je persoonlijkheidsstructuur. Het gemiddelde ligt rond de vijf sessies.

Relateren of projecteren

Het begon allemaal zo mooi. Vol vertrouwen ga je trouwen of samenwonen. Maar soms lijkt het alsof je je vreselijk hebt vergist. Een periode van spanningen en onbegrip breekt aan en het tij lijkt moeilijk te keren. Onbewuste oorzaken, waar je geen zicht op hebt nemen uiteindelijk de regie.

Je probeert de relatie te repareren, maar het blijkt niet te werken en er komen nog meer conflicten die je niet meer begrijpt. Het zijn symptomen waarvan de oorzaak in de diepere lagen verborgen ligt. Het is belangrijk je partner werkelijk te kunnen zien. Dat kan door je eigen emotionele ballast op te ruimen. Immers, als je niet meer kunt relateren is er sprake van projecteren. En dat wil je niet.

Door op zoek te gaan naar wat nu de werkelijke oorzaak is en deze oorzaak weg te nemen, kun je in een relatie aan elkaar groeien en ontwikkelen. Ja, zo eenvoudig is het echt. Het zorgt voor reële verwachtingspatronen en autonomie binnen de relatie. Je wordt steeds meer wie je eigenlijk bent zonder dat al die oude angsten en pijnen meespelen. Je relatie wordt stabieler en hechter.

Het kan echter ook zijn, dat toch blijkt dat de liefde er niet meer is en er geen basis meer is om samen verder te gaan. Zelfs dan is het, zeker voor eventuele kinderen, fijn om in goede verstandhouding uit elkaar te gaan. Er is dan meer compassie en respect naar elkaar, wat de communicatie alleen maar ten goede komt.

In een relatietherapie werk ik graag met beide partners apart in individuele sessies. Door apart te werken kun je zelf een transformatieproces doormaken, zodat je niet langer kijkt door de ogen van je geschiedenis. Snel en doeltreffend. En het kan zijn dat lichamelijke oorzaken een rol spelen in de relatieproblemen zonder dat je dat door hebt (lichaam en geest). In dat geval is het ook handig om individueel te werken.

Wil jij graag komen, maar je partner wil niet, dan is dat ook geen probleem. Zelfs als één van tweeën komt verandert alles in de relatie.

Je partner komt niets van jou en de inhoud van de sessies te weten. Ik heb beroepsgeheim en ben daar erg in getraind. Daarnaast gaat het ook niet over goed of fout, dat is in deze setting niet interessant. Het gaat over jouw proces, jouw ontwikkeling en transformatie en hoe jij met nieuwe ogen naar dezelfde situatie gaat kijken. Je zult merken dat er thuis dingen veranderen zonder dat je er moeite voor hoeft te doen.