EMDR komt uit de energie psychologie en is bedoeld voor mensen die kampen met de effecten van één of meerdere psychotrauma’s. Het is een zeer effectieve methode die zorgt voor een snelle verwerking van deze schokkende gebeurtenis, zodat het daarna met minder emotionele lading of helemaal neutraal opnieuw kan worden opgeslagen in het geheugen.

Zo’n schokkende gebeurtenis kan bijvoorbeeld een auto-ongeluk zijn, een bijna verdrinking, beroving, verkrachting, pesten, traumatische bevalling. De effecten kunnen groot zijn.
Misschien denk je: “Ja, maar dat is al zo lang geleden” en kamp je toch met nachtmerries, flashbacks, huilbuien, somberheid, woedeaanvallen. Het kan zijn dat je denkt dat het klaar is, terwijl het op een andere manier je leven beïnvloedt.

De emoties die vastkleven aan het psychotrauma worden met EMDR als het ware losgekoppeld van de herinnering. Je vergeet het natuurlijk niet, maar het heeft niet meer de belastende en blokkerende lading. Doordat de blokkade wordt opgeheven is het ontwikkelingsproces niet meer belemmerd en kun je weer verder met je leven. Meestal heb je daar al lang mee rondgelopen. Het is de hoogste tijd!

DE EFFECTEN VAN EEN TRAUMA KUNNEN EEN RELATIE OF EEN GEZIN TOTAAL ONTWRICHTEN

Het gaat niet zozeer om de grootte van het trauma, maar de impact die het op jou heeft gehad. Het kan je eenzaam maken of depressief en je kunt de zin van het leven helemaal kwijt zijn/er geen zin meer in hebben.

Je kunt er niks aan doen, het is niet jouw schuld. Al voelt dat misschien soms wel zo. Het is je overkomen. Gaandeweg je leven worden de klachten erger en je ziet het op steeds meer terreinen terugkomen. Eerst heb je er alleen zelf last van, dan je gezin, dan zie je het in je werk, je sociale leven. Dat zijn de effecten van psychotrauma.

Het is niet nodig daarmee rond te lopen. En je hoeft je niet te schamen. Kom, en ruim de rommel op die vastzit in je systeem. Het is niet van jou, het hoort niet bij jou. Zonder die ballast ziet het leven er heel anders uit.

EMDR (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing) neemt de effecten van een psychotrauma weg of verzacht het, zodat je het opnieuw kunt verwerken. Tijdens de sessie worden de beelden van het trauma opnieuw opgeroepen en door middel van een set oogbewegingen of klikjes afwisselend in beide oren, geneutraliseerd.