Als je in deze wereld komt moet je je ermee verhouden, met ouders/opvoeders, broertjes, zusjes. Daarom maak je al vroeg patronen aan waar je in je leven op doorborduurt. Patronen zijn er om met situaties om te gaan, met name met die situaties waarin je alleen bent. Patronen zorgen voor je overleven.

Later kunnen echter dezelfde patronen je blokkeren. Je ervaart dan een innerlijk conflict. Vaak heb je geen idee hoe en waarom die patronen bestaan. Ze belemmeren echter wel je zicht en beïnvloeden daarmee je psychisch en soms je lichamelijk welbevinden. In plaats van je leven te leven ben je aan het overleven en je hebt geen idee hoe je dit anders zou kunnen doen.

Je bent niet meer afhankelijk. Je bent geen kind meer. En toch schiet je snel weer in oude patronen.

Mensen zeggen vaak tegen mij “Ik herken mezelf niet meer” of “Ik ben mezelf kwijt”. Door die patronen raak je steeds meer het contactkwijt met wie je eigenlijk bent. Dat is jammer en niet nodig. Zijn wie je bent betekent goed in je vel zitten, beter keuzes kunnen maken, zelfverzekerd zijn, grenzen kunnen aangeven en kunnen opkomen voor jezelf.

HET WORDT TIJD DAT JE LEEFT IN PLAATS VAN OVERLEEFT

Je wordt daar een gelukkiger en evenwichtiger mens van. Het wordt tijd dat je zegt: “Ik word steeds mee wie ik eigenlijk ben”. Toch? En eigenlijk gaat het leven daarover: steeds meer worden wie je eigenlijk bent. Ieder mens heeft een zelfhelend vermogen in zich. Dat vermogen kun je leren gebruiken.

Daarom is Psychosynthese is eigenlijk geen therapie maar een anders leren kijken. In plaats van naar oplossingen te zoeken wordt door oefeningen en (gespreks)technieken de oorzaak van bestaande blokkades doorzien en ontmanteld.

Psychosynthese is een stroming in de psychologie en wordt ook wel dieptepsychologie genoemd, waarin het belangrijker is de juiste vraag te stellen dan het juiste antwoord te vinden.
Leer anders kijken naar je leven. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.
Bel of mail me. Of start de chat als ik online ben.