INDIVIDUELE BEGELEIDING

Als je me belt maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek in mijn praktijk in Sneek of via skype. Het nut van een kennismakingsgesprek is, dat je even kunt snuffelen. Is dit de plek waar je je verhaal kwijt kunt en is dit het goeie moment.
Na een intake van twee gesprekken, inclusief het kennismakingsgesprek, vraag ik je een doelstelling te formuleren. Je hoort dan van mij hoeveel sessies er nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Waar sta je nu en waar wil je naar toe. Een en ander wordt vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst. Hoeveel sessies nodig zijn hangt af van de hulpvraag, de problematiek en de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt.

RELATIETHERAPIE
Onbewuste zaken die geen aandacht krijgen nemen uiteindelijk de regie. Ze monden uit in conflicten die we vaak niet meer goed begrijpen. Het zijn symptomen waarvan de oorzaak in de diepere lagen verborgen ligt. Helderheid hierover, door het opruimen van emotionele ballast, maakt dat we de ander werkelijk kunnen zien. Het zorgt voor reële verwachtingspatronen en voor autonomie binnen een relatie. Pas als ieder op zijn eigen benen staat kan er sprake zijn van relateren, anders is het projecteren.
Bewustwording in een relatie zorgt dus voor een helder zicht en keuzemogelijkheden. Ook als blijkt dat er niet voldoende basis is met elkaar verder te gaan, is er meer respect en compassie naar elkaar, wat de communicatie met elkaar daarna ten goede komt.

RESULTATEN
Door de begeleiding bij mij krijg je snel inzicht in hoe je bent in dit leven. Wat je drijfveren zijn, je angsten en verlangens. Doordat je meer inzichten krijgt en pijnlijke herinneringen kunt verwerken, krijg je meer keuzemogelijkheden. Dat levert een stabielere, evenwichtiger persoonlijkheid op, die haar grenzen kent en beter functioneert in relaties en in de wereld om zich heen.
Met een stabiele, evenwichtige persoonlijkheid kunnen we veel meer en beter onszelf inzetten. Onze (nieuw ontdekte) kwaliteiten gebruiken voor onszelf en anderen. We kunnen weer genieten, rust en kalmte ervaren, glimlachen en schaterlachen.We kunnen beter omgaan met tegenslagen, verdriet, angst en paniek.