EMDR

WAT IS EMDR
Eye Movement Desensitization en Reprocessing houdt simpelweg in, dat je door middel van oogbewegingen de effecten van een psychotrauma kunt wegnemen of verzachten en het trauma opnieuw kunt verwerken. Eind jaren tachtig ontdekte de Amerikaanse Psycholoog Francine Shapiro bij toeval het effect hiervan en in de jaren daarna is het verder ontwikkeld tot een effectieve therapeutische methode.

Deze EMDR methode komt uit de energie psychologie en is bedoeld voor mensen die psychische klachten ontwikkelen na een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een beroving, verkrachting, bijna verdrinking, auto-ongeluk, oorlogssituatie (denk aan uitgezonden soldaten naar Libanon, Bosnië, Afghanistan). We spreken dan van een Posttraumatische Stress Stoornis of zien een aantal symptomen daarvan. Symptomen als slecht slapen, nachtmerries, woedeaanvallen, huilbuien, hoofdpijnen, flashbacks, schrik- of vermijdingsreacties.
De afgelopen jaren is het toepassingsgebied van EMDR steeds verder uitgebreid, denk bijvoorbeeld aan nare ervaringen op het medische vlak, emotionele verwaarlozing, pesten.
Het effect van een psychotrauma kan groot zijn en kan soms jaren later voor grote problemen zorgen. Het kan iemand depressief en eenzaam maken en het kan daardoor ook een relatie en/of gezin totaal ontwrichten.

Door middel van EMDR  wordt de emotie als het ware losgekoppeld van een herinnering. Wat er is gebeurd wordt niet vergeten, het is echter geschiedenis geworden. De lading is er af of is sterk verminderd, zodat het de persoon niet meer in zijn/haar natuurlijk ontwikkelingsproces belemmert.
Door het herinneringsbeeld op te roepen en vervolgens een set oogbewegingen of klikjes afwisselend in beide oren toe te passen, vermindert de lading van het trauma verrassend snel.
Doordat alle klachten snel verdwijnen kan het ontwikkelingsproces doorgaan, kan het leven gewoon doorgaan. De energie kan weer de toekomst in en zo blijkt EMDR een prachtige techniek in een psychosynthese-begeleiding.